Søndre udviklingsplan

Overordnet udviklingsplan Søndre Kirkegård

Download PDF-fil (20 Mb)...

 

Annonce angående borgermøde


 

Invitation til borgermøde og program


vidste du?

Der blev i foråret 2012 etableret en blomstereng på den nye fremtidige fællesgrav på Søndre Kirkegård, som bliver taget i brug i 2013. Området er beliggende i den vestlige ende af kirkegården, ved muren mellem Koldingvej og Kirkegården. Vil du vide mere så spørg Kirkegårdsassistent Bent Edvardsen tlf.29418695.På andre af kirkegårdenes områder, er græsset længere end det plejer at være. Kirkegårdsbestyrelsen har besluttet at skære ned på omkostninger, til vedligeholdelse af græsarealerne i en periode, indtil arealerne er omlagt til mindre plejekrævende anlæg.

Coronavirus/covid-19

Opdateret den 13 oktober 2020. Skovkapellets store og lille sal kan benyttes med op til 19 deltagere efter forudgående aftale med  kirkegårdskontoret tlf 75 82 11 44. i åbningstiden mellem kl.10:00 - 14:00. Såfremt højtideligheden fortsætter på kirkegården til en urnenedsættelser eller en begravelse kan resten af følget, udover de 19 deltagere, slutte sig til begravelsen/urnenedsættelsen. Der deltage op til 200 personer på kirkegården. Gældende regler fra sundhedsmyndighederne om afstandskrav anbefales overholdt.