Komplet kalender over fremtidige arrangementer

Datosorter faldende Titel
Torsdag, 12. november 2020 - 16:00 Kirkegårdsbestyrelsesmøde
Torsdag, 26. november 2020 - 19:00 Kirkegårdsbestyrelsesmøde+personale
Onsdag, 16. december 2020 - 16:30 Kirkegårdsbestyrelsesmøde Konstitueringsmøde

Coronavirus/covid-19

Opdateret den 13 oktober 2020. Skovkapellets store og lille sal kan benyttes med op til 19 deltagere efter forudgående aftale med  kirkegårdskontoret tlf 75 82 11 44. i åbningstiden mellem kl.10:00 - 14:00. Såfremt højtideligheden fortsætter på kirkegården til en urnenedsættelser eller en begravelse kan resten af følget, udover de 19 deltagere, slutte sig til begravelsen/urnenedsættelsen. Der deltage op til 200 personer på kirkegården. Gældende regler fra sundhedsmyndighederne om afstandskrav anbefales overholdt.