Komplet kalender over fremtidige arrangementer

Datosorter faldende Titel
Onsdag, 26. maj 2021 - 16:30 Kirkegårdsbestyrelsesmøde den 26 maj 2021
Mandag, 7. juni 2021 - 18:00 Borgermøde om Søndre kirkegårds udviklingsplan
Mandag, 16. august 2021 (Hele dagen) Valg til Provstiudvalget 16/8 - 5/9
Tirsdag, 17. august 2021 (Hele dagen) Kirkegårdssyn
Mandag, 23. august 2021 (Hele dagen) Kirkegårdskulturforeningens årsmøde i Svendborg
Onsdag, 25. august 2021 - 15:45 Bysognenes formandsmøde
Onsdag, 25. august 2021 - 16:30 Kirkegårdsbestyrelsesmøde 25 august 2021
Mandag, 6. september 2021 (Hele dagen) FDK Foreningen af Danske Kirkegårdslederes 100 års jubilæums årsmøde i Odense
Torsdag, 9. september 2021 - 18:00 Budgetsamråd Vejle Provsti
Onsdag, 6. oktober 2021 - 9:00 Kirkegårdsbestyrelsesmøde den 6 oktober 2021
Onsdag, 6. oktober 2021 - 15:45 Formandsmøde bysogne
Mandag, 1. november 2021 (Hele dagen) Det nyevalgte Provstiudvalg tiltræder
Tirsdag, 2. november 2021 (Hele dagen) 150 års jubilæum Østre Kirkegård
Torsdag, 11. november 2021 - 16:30 Kirkegårdsbestyrelsesmøde den 11 november 2021
Torsdag, 25. november 2021 - 9:15 Kirkegårdsbestyrelsesmøde med personale
Onsdag, 26. januar 2022 - 16:30 Kirkegårdsbestyrelsesmøde 26 januar 2022

Coronavirus/covid-19 Skovkapellet /Begravelser

Opdateret den 7 maj 2021. Skovkapellets store sal kan benyttes med op til 37 deltagere såfremt der ikke synges og 19 deltagere såfremt der synges, og den lille sal med op til 4 deltagere efter forudgående aftale med  kirkegårdskontoret tlf 75 82 11 44. Fortsætter højtideligheden på kirkegården til en urnenedsættelse eller en begravelse kan resten af følget slutte sig til begravelsen/urnenedsættelsen. Der kan deltage op til 50 personer på kirkegården excl. personalet.