Nordre Kirkegård

Vedtægter for begravelsestyper

Beliggende nord for Horsensvej.
Indkørsel fra Horsensvej.

Byens største kirkegård. Indviet i 1910. Omgivet af skov på 3 sider. Det er muligt for gangbesværede at komme rundt på størstedelen af kirkegården i bil.

På kirkegården ligger Skovkapellet i det nord - vestlige hjørne
Fra den nærliggende Nørremarkskirke er der direkte adgang til kirkegården.


Urnehave 4.


Gravstedstyper på kirkegården

 • Kistegravsted med én eller flere pladser.
 • Kistefællesgrav med én eller flere pladser.
 • Kistefællesgrav uden navn / anonym fællesplæne.
 • Urnegravsted med én eller flere pladser.
 • Urnegravsted med plads til to urner.
 • Urnefællesgrav med plade.
 • Urnefællesgrav uden navn / anonym fællesplæne.
 • Skovkirkegård


Kort over gravsteder

Download PDF-fil...

 • 9 Kvarter.
  9 Kvarter.
 • Kistegrave.
  Kistegrave.
 • Urnehave 1.
  Urnehave 1.
 • Urnefællesplæne 4
  Urnefællesplæne 4
 • Skovafdelingen Nordre Kirkegård Vejle
  Skovafdelingen Nordre Kirkegård Vejle åbnede i 2016

Særlige bestemmelser for Urnehaver og Urnefællesgrave

Urnehaven (ved Skovkapellet)

Gravstedernes størrelse er ca. 1 kvm.

Antal urner: Heri Kan nedsættes 2 urner.

Rammen: Rammen om gravstedet, stensætningen og baghækken sættes og vedligeholdes af kirkegården.

Tilplantning: Gravstedets tilplantning kan udformes individuelt, men kun med lav beplantning: ca.: 50 cm i højden.
Gerne med ensartet bunddække, planter eller brudfliser – men ikke græs.

Monument: Hvor monument ønskes anbragt på gravstedet, gælder det, at udførelsen må være i enhver stenart undtagen hvidt marmor.
Monumentet kan anbringes opretstående eller som liggesten, men i begge tilfælde efter en af kirkegården afsat monumentlinie.
Monumentet må ikke overstige 35-40 cm. Fra jordplan, og bør stå i et vist forhold til gravstedets minimale størrelse.
Der kan kun anbringes ét monument på gravstedet.

Fornyelse: Gravstedet kan fornyes efter gældende regler og priser.


Urnehave 1 + Urnehave 2

Størrelse: Gravstedernes størrelse er ca. 1 kvm.

Antal urner: Heri Kan nedsættes 2 urner.

Gravstedets indretning og anlæg: Kirkegården eller kunden sørger for anlæg og tilplantning af gravstedet. 

Hæk: Gravstedet afgrænses af hække, som vedligeholdes af kirkegården.

Monumentets højeste mål: Højde: 35 cm og bredde: 45 cm.

Monumentets placering på gravstedet: Halvt liggende midt på gravstedet, rykket tilbage mod baghækken.

Indskrift udføres enten som indhuggede bogstaver i stenen, eller som påsatte bronzebogstaver.
 

Der kan kun anbringes ét monument på gravstedet.

Fornyelse:
Gravstedet kan fornyes efter gældende regler og priser.


Urnehave 3

Familiegravsted: I denne urnehave findes familiegravsteder til 4 urner

Gravstedets indretning og anlæg: Kirkegården eller kunden sørger for anlæg og tilplantning af gravstedet.

Hæk: Gravstedet afgrænses af hække, som vedligeholdes af kirkegården.

Monumentets højeste mål: Højde: 50 cm. og bredde: 60 cm.

Monumentets placering på gravstedet: Halvt liggende midt på gravstedet, rykket tilbage mod muren eller baghækken.

Indskrift udføres enten som indhuggede bogstaver i stenen, eller som påsatte bronzebogstaver.


Der kan kun anbringes ét monument på gravstedet.

Fornyelse: Gravstedet kan fornyes efter gældende regler og priser, men ikke mindre åremål end 10 år.
For de øvrige gravsteder i denne urnehave gælder samme regler som for urnehave 1 og 2.


Urnehave 4

Dette område indeholder urnegrave, der henligger i et samlet græsareal uden adskillelse og benævnes:
Urnegravsteder med plade og beplantning.

Pladerne: Udføres i granit med indhuggede bogstaver.

Monumentet skal have målene: Bredde 60 cm x højde: 40 cm x dybde: 15 cm.
Pladerne nedlægges let skrånende.

Buketter: anbringes i en vase bag ved monumentet.

Indkøb og vedligeholdelse: Urnefællesgrave m/plade og beplantning indkøbes for normal fredningsperiode på 10 år, og prisen er den samme som den til enhver tid gældende for et urnegravsted til 2 urner.

Udover jordlejen betales et vedligeholdelsesbeløb gældende for hele perioden.
Vedligeholdelsen omfatter græsslåning, afstikning af kanter omkring pladen, samt fjernelse af evt. visne blomster og tilplantning med årstidens blomster:

 • Stedmoder
 • Isbegonier
 • Granroset til jul

Omkring det øverste venstre hjørne af pladen plantes årstidens blomster.

Fornyelse: Urnegravsted med plade og beplantning kan fornyes efter gældende regler.
 

Urnefællesgrave

Urnefællesgrave 1: Den anonyme fællesplæne

Urnefællesgravene er udlagt som græsplæne, der vedligeholdes af kirkegården.

Urnenedsætning: Urner nedsættes i almindelig dybde, efter en plan, ukendt af de pårørende.

Blomster: Der må ikke udlægges blomster, kranse eller udsmykning af nogen art på græssetplænen.

Blomster, buketter, sammenplantninger og lignende anbringes ved fælles monumentet eller en ad blomsterpladsern.

Fornyelse: Fredningstiden er 10 år, og de enkelte gravsteder kan ikke fornyes udover denne periode.

Pårørende: Ved urnenedsættelsen kan pårørende deltage med mindre afdøde har modsat sig dette.

Urnefællesplænen 2, 3 og 4:

Urnefællesplænen er et sammenhængende græsareal, med liggende monumenter i niveau med terrænet. Græsset holdes klippet kortest muligt.

Tilgængelighed:

Plænen er tilgængelig fra offentlig vej med fast belægning og et system af stier med komprimeret løs belægning.

Indretning:

Plænen har solitære træer, vandposter, affaldsbeholdere og blomsterpladser.

Gravstedets udformning:

Gravstedet er lig monumentets overflade areal, hvorunder der er plads til 2 urner. Monumentet (stenpladen) skal udføres i granit med indhuggede bogstaver. Mål: Længde: 60 cm x bredde 40 cm x højde 8 cm.

Gravstedets udsmykning:

1 april – 31 oktober: Der må anbringes en buket i vasen ovenfor monumentet eller placeres en blomsterdekoration på monumentet. I alt 1 stk. udsmykning.

1 november – 31 marts: Der må anbringes to kranse på monumentet.

Der må ikke plantes i plænen omkring pladen. Vasen benyttes kun til buketter.

Gravstedets vedligeholdelse:

Ansvaret for vedligeholdelsen af monumentet påhviler ejeren. 

Ansvaret for vedligeholdelsen af urnefællesplænen påhviler Vejle kirkegårde. Vedligeholdelsen omfatter græsslåning efter behov (ca. 1 gang pr. uge), stikning af græskanter omkring- og tilpasning af monumentet i forhold til det omgivende terræn (ca. hver andet år) samt fjernelse af vissent udsmykning i forbindelse med græsslåningen. Udsmykning som vurderes at falde udenfor det tilladte anbringes på blomsterpladserne

Erhvervelse af gravstedet:

Til leje af gravstedet hører betaling for obligatorisk vedligeholdelse. (se prisoversigt på anden side)

Fornyelse: 

Urnegravsteder m. plade kan fornyes med 5 - 10 år ad gangen.

 

 

vidste du?

– at Søndre Kirkegård blev anlagt i 1941 med en begravelse af fhv. borgmester F. Poulsens hustru?

Vejle Kirker og Kirkegårde - maj 2024

Vi har fået byggetilladelse til en ny gartnerbygning, som bliver opført i 2024. 

Den gamle bygning er revet ned, og nu er entreprenøren i gang med at grave ud til fundamentet for den nye.

I byggeperioden har vi to midlertidige mandskabsmoduler bag administrationsbygningen.