Nordre Kirkegård

Vedtægter for begravelsestyper

Beliggende nord for Horsensvej.
Indkørsel fra Horsensvej.

Byens største kirkegård. Indviet i 1910. Omgivet af skov på 3 sider. Det er muligt for gangbesværede at komme rundt på størstedelen af kirkegården i bil.

På kirkegården ligger Skovkapellet i det nord - vestlige hjørne
Fra den nærliggende Nørremarkskirke er der direkte adgang til kirkegården.


Urnehave 4.


Gravstedstyper på kirkegården

 • Kistegravsted med én eller flere pladser.
 • Kistefællesgrav med én eller flere pladser.
 • Kistefællesgrav uden navn / anonym fællesplæne.
 • Urnegravsted med én eller flere pladser.
 • Urnegravsted med plads til to urner.
 • Urnefællesgrav med plade.
 • Urnefællesgrav uden navn / anonym fællesplæne.
 • Skovkirkegård


Kort over gravsteder

Download PDF-fil...

 • 9 Kvarter.
  9 Kvarter.
 • Kistegrave.
  Kistegrave.
 • Urnehave 1.
  Urnehave 1.
 • Urnefællesplæne 4
  Urnefællesplæne 4
 • Skovafdelingen Nordre Kirkegård Vejle
  Skovafdelingen Nordre Kirkegård Vejle åbnede i 2016

Særlige bestemmelser for Urnehaver og Urnefællesgrave

Urnehaven (ved Skovkapellet)

Gravstedernes størrelse er ca. 1 kvm.

Antal urner: Heri Kan nedsættes 2 urner.

Rammen: Rammen om gravstedet, stensætningen og baghækken sættes og vedligeholdes af kirkegården.

Tilplantning: Gravstedets tilplantning kan udformes individuelt, men kun med lav beplantning: ca.: 50 cm i højden.
Gerne med ensartet bunddække, planter eller brudfliser – men ikke græs.

Monument: Hvor monument ønskes anbragt på gravstedet, gælder det, at udførelsen må være i enhver stenart undtagen hvidt marmor.
Monumentet kan anbringes opretstående eller som liggesten, men i begge tilfælde efter en af kirkegården afsat monumentlinie.
Monumentet må ikke overstige 35-40 cm. Fra jordplan, og bør stå i et vist forhold til gravstedets minimale størrelse.
Der kan kun anbringes ét monument på gravstedet.

Fornyelse: Gravstedet kan fornyes efter gældende regler og priser.


Urnehave 1 + Urnehave 2

Størrelse: Gravstedernes størrelse er ca. 1 kvm.

Antal urner: Heri Kan nedsættes 2 urner.

Gravstedets indretning og anlæg: Kirkegården eller kunden sørger for anlæg og tilplantning af gravstedet. 

Hæk: Gravstedet afgrænses af hække, som vedligeholdes af kirkegården.

Monumentets højeste mål: Højde: 35 cm og bredde: 45 cm.

Monumentets placering på gravstedet: Halvt liggende midt på gravstedet, rykket tilbage mod baghækken.

Indskrift udføres enten som indhuggede bogstaver i stenen, eller som påsatte bronzebogstaver.
 

Der kan kun anbringes ét monument på gravstedet.

Fornyelse:
Gravstedet kan fornyes efter gældende regler og priser.


Urnehave 3

Familiegravsted: I denne urnehave findes familiegravsteder til 4 urner

Gravstedets indretning og anlæg: Kirkegården eller kunden sørger for anlæg og tilplantning af gravstedet.

Hæk: Gravstedet afgrænses af hække, som vedligeholdes af kirkegården.

Monumentets højeste mål: Højde: 50 cm. og bredde: 60 cm.

Monumentets placering på gravstedet: Halvt liggende midt på gravstedet, rykket tilbage mod muren eller baghækken.

Indskrift udføres enten som indhuggede bogstaver i stenen, eller som påsatte bronzebogstaver.


Der kan kun anbringes ét monument på gravstedet.

Fornyelse: Gravstedet kan fornyes efter gældende regler og priser, men ikke mindre åremål end 10 år.
For de øvrige gravsteder i denne urnehave gælder samme regler som for urnehave 1 og 2.


Urnehave 4

Dette område indeholder urnegrave, der henligger i et samlet græsareal uden adskillelse og benævnes:
Urnegravsteder med plade og beplantning.

Pladerne: Udføres i granit med indhuggede bogstaver.

Monumentet skal have målene: Bredde 60 cm x højde: 40 cm x dybde: 15 cm.
Pladerne nedlægges let skrånende.

Buketter: anbringes i en vase bag ved monumentet.

Indkøb og vedligeholdelse: Urnefællesgrave m/plade og beplantning indkøbes for normal fredningsperiode på 10 år, og prisen er den samme som den til enhver tid gældende for et urnegravsted til 2 urner.

Udover jordlejen betales et vedligeholdelsesbeløb gældende for hele perioden.
Vedligeholdelsen omfatter græsslåning, afstikning af kanter omkring pladen, samt fjernelse af evt. visne blomster og tilplantning med årstidens blomster:

 • Stedmoder
 • Isbegonier
 • Granroset til jul

Omkring det øverste venstre hjørne af pladen plantes årstidens blomster.

Fornyelse: Urnegravsted med plade og beplantning kan fornyes efter gældende regler.
 

Urnefællesgrave

Urnefællesgrave 1: Den anonyme fællesplæne

Urnefællesgravene er udlagt som græsplæne, der vedligeholdes af kirkegården.

Urnenedsætning: Urner nedsættes i almindelig dybde, efter en plan, ukendt af de pårørende.

Blomster: Der må ikke udlægges blomster, kranse eller udsmykning af nogen art på græssetplænen.

Blomster, buketter, sammenplantninger og lignende anbringes ved fælles monumentet eller en ad blomsterpladsern.

Fornyelse: Fredningstiden er 10 år, og de enkelte gravsteder kan ikke fornyes udover denne periode.

Pårørende: Ved urnenedsættelsen kan pårørende deltage med mindre afdøde har modsat sig dette.

Urnefællesplænen 2, 3 og 4:

Urnefællesplænen er et sammenhængende græsareal, med liggende monumenter i niveau med terrænet. Græsset holdes klippet kortest muligt.

Tilgængelighed:

Plænen er tilgængelig fra offentlig vej med fast belægning og et system af stier med komprimeret løs belægning.

Indretning:

Plænen har solitære træer, vandposter, affaldsbeholdere og blomsterpladser.

Gravstedets udformning:

Gravstedet er lig monumentets overflade areal, hvorunder der er plads til 2 urner. Monumentet (stenpladen) skal udføres i granit med indhuggede bogstaver. Mål: Længde: 60 cm x bredde 40 cm x højde 8 cm.

Gravstedets udsmykning:

1 april – 31 oktober: Der må anbringes en buket i vasen ovenfor monumentet eller placeres en blomsterdekoration på monumentet. I alt 1 stk. udsmykning.

1 november – 31 marts: Der må anbringes to kranse på monumentet.

Der må ikke plantes i plænen omkring pladen. Vasen benyttes kun til buketter.

Gravstedets vedligeholdelse:

Ansvaret for vedligeholdelsen af monumentet påhviler ejeren. 

Ansvaret for vedligeholdelsen af urnefællesplænen påhviler Vejle kirkegårde. Vedligeholdelsen omfatter græsslåning efter behov (ca. 1 gang pr. uge), stikning af græskanter omkring- og tilpasning af monumentet i forhold til det omgivende terræn (ca. hver andet år) samt fjernelse af vissent udsmykning i forbindelse med græsslåningen. Udsmykning som vurderes at falde udenfor det tilladte anbringes på blomsterpladserne

Erhvervelse af gravstedet:

Til leje af gravstedet hører betaling for obligatorisk vedligeholdelse. (se prisoversigt på anden side)

Fornyelse: 

Urnegravsteder m. plade kan fornyes med 5 - 10 år ad gangen.

 

 

vidste du?

Der blev i foråret 2012 etableret en blomstereng på den nye fremtidige fællesgrav på Søndre Kirkegård, som bliver taget i brug i 2013. Området er beliggende i den vestlige ende af kirkegården, ved muren mellem Koldingvej og Kirkegården. Vil du vide mere så spørg Kirkegårdsassistent Bent Edvardsen tlf.29418695.På andre af kirkegårdenes områder, er græsset længere end det plejer at være. Kirkegårdsbestyrelsen har besluttet at skære ned på omkostninger, til vedligeholdelse af græsarealerne i en periode, indtil arealerne er omlagt til mindre plejekrævende anlæg.

historie

Om Vejles kirker og kirkegårdes tilblivelse, arkitektoniske detaljer og meget mere.

Læs mere her...