Hovedkontor

Havelodden 4, 7100 Vejle

Se kort på Google Maps...

vidste du?

VEDTÆGTER FOR  KIRKEGÅRDSBESTYRELSEN § 1.Vejle Kirkegårde, der består af Gamle Kirkegård, Østre Kirkegård, Søndre Kirkegård og  Nordre Kirkegård, ejes af fire sogne: Sct. Nicolai Sogn, Vor Frelsers Sogn, Sct. Johannes  Sogn og Vejle Nørremarks Sogn jfr. § 1 stk. 4 i bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug  af folkekirkens kirker m.m.(LBK nr. 6 af 03/01/2007)§ 2.

Vejle Kirker og Kirkegårde - marts 2023

Vejle Provsti har bevilget, at vi kan bygge et nyt maskinhus på Nordre Kirkegård.

Huset kommer også til at indeholde faciliteter til medarbejderne, og det skal afløse bygningerne på venstre hånd, når man kører ind på kirkegården.

Vi arbejder nu sammen med arkitekten på tegningerne. Derefter skal projektet godkendes og i udbud.