VEDTÆGTER FOR MUSLIMSKE GRAVPLADSER

Enhver kan blive begravet i afdelingen.

Der er etableret en ny muslimsk begravelsesplads med plads til 200 grave. Den tages i brug fra december 2012.

Her kan erhverves grave i græs og grave der kan plantes til. Gravene er adskilt af en sten- og hækmarkering og fælles beplantninger vil med tiden gøre området attraktivt.

Ceremonipladsen med et podie til kisten ligger ved indgangen til gravpladsen, hvor der ligeledes er mulighed for at vaske sig.

 • Muslimske gravpladser.
  Muslimske gravpladser.
 • Muslimsk afd.2 Nordre Kirkegård Vejle
  Muslimsk afd. 2 Nordre Kirkegård - Vejle. gravplads åbner 1 januar 2013

 

VEDTÆGTER  FOR  DEN MUSLIMSKE GRAVPLADS afd.2 .

 

Enhver muslim, uanset hvilken muslimsk retning, kan blive begravet i den muslimske afdeling på Vejle  NORDRE Kirkegård.

Gravsteder i græs til voksne/børn

 1. Der kan erhverves en eller flere gravpladser til renholdelse for 20 år. (10 år for barnegravsted)
 2. Der skal aftales en flerårig pleje- vedligeholdelseskontrakt for 20 år med Vejle Kirkegårde. (10 år for barnegravsted)
 3. Den flerårige pleje- og vedligeholdelseskontrakt dækker pleje- og vedligeholdelsen af gravstedet og en andel af fælles arealet.
 4. Der udstedes gravstedsbrev til køberen som kan fornyes efter udløbet af fredningstiden. Gravstedsbrevet kan fornyes mindst 5 år og maks. 1 fredningsperiode på 20 år for en voksen eller 10 år for et barn.
 5. Anmeldelsen af begravelsen skal ske til Vejle Kirker og Kirkegårde senest 2 hverdage før begravelsen.
 6. Afdøde skal lægges i kiste inden begravelsen og begraves i kiste.
 7. Tildækning af graven foretages af kirkegårdens personale. Pårørende kan medvirke til at dække kisten med jord.
 8. Seneste aftaletidspunkt er kl.14.00. .
 9. Der er adgang til vand ved indgangen til gravpladsen.

Gravstedets indretning:

 1. Der må anbringes 1 monument/gravsten på gravstedet.: Højde: 80 cm, Bredde: 60 cm, Dybde: 15 cm. (Højde: 50 cm, Bredde: 30 cm, Dybde: 10 cm  for barnegravsted).
 2. Der er ingen krav til monumentets materiale.
 3. Der må ikke sættes kantsten eller opføres konstruktioner af sten eller murværk på gravstedet. Vejle Kirkegårde sørger for afmærkning af gravstedet. Etablering af hæk og plantning af blomster og buske er ikke tilladt.
 4. Pynt og afskårne blomster kan anbringes foran monumentet.
 5. Kirkegårdstilsynet fjerner uden varsel uønskede planter eller konstruktioner.

 

Vejle den 4 december 2012

KIRKEGÅRDSBESTYRELSEN i VEJLE

vedtægter muslimsk afd.2: Engelsk, arabisk, bosnisk, farsi, urdu, tyrkisk, somalisk

Hent: Vedtægter på arabisk...
Vedtægter på bosnisk...
Vedtægter på dansk...
Vedtægter på engelsk...
Vedtægter på farsi (persisk)...
Vedtægter på somalisk...
Vedtægter på tyrkisk...
Vedtægter på urdu...

 

MUSLIMSK GRAVPLADS AFSNIT 1 2002 (Fyldt)

1. Der kan erhverves 1 til flere gravpladser til renholdelse for 20 til 40 år ad gangen ved at tegne et legat (Kirkegården bestilles til at renholde gravstedet). Eller der kan erhverves 1 til flere gravpladser hvor renholdelsen påhviler gravstedsejeren.

2. Legatet omfatter græsslåning på gravstedet samt en del af udgifterne for vedligeholdelsen af fællesarealet.

3. Der udstedes gravstedsbrev til køberen.

4. Gravsteder kan ved aftalens udløb fornyes efter de til enhver tid gældende bestemmelser.

5. Anmeldelse af højtidelighed og begravelse skal ske til kirkegårdsafdelingen senest 2 hverdage før begravelsen.

6. Der skal begraves i kiste. Gravfreden er 20 år.

7. Gravkastning og tildækning af graven foretages af - og under opsyn af kirkegårdens mandskab, men deltagere i følget kan også deltage i gravkastningen.

8. Højtideligheden må tilrettelægges således, at kisten nedsættes i graven senest kl.14.00 på hverdage.

9. Enhver der vælger selv at renholde gravstedet er forpligtiget til at holde gravstedet i sømmelig stand og vedligeholde gravstedet, således at det ikke skæmmer kirkegården. Gravstedet skal holdes fri for ukrudt og der må ikke forekomme dominerende planter på gravstedet.


GRAVSTEDETS INDRETNING

Græsgrave

1. Der må højest anbringes 1 monument på gravstedet. Monumentet må ikke overstige følgende mål: Højde: 100 cm, Bredde: 60 cm, Dybde: 20 cm.

2. Der må ikke anbringes plastikblomster og anden udsmykning af plastik på gravstedet.

3. Der må ikke sættes kantsten eller opføres konstruktioner af sten eller murværk.

4. Blomsterpynt og andre former for pynt skal anbringes i bedet foran monumentet og kun på dette sted.

5. Der må ikke anbringes pynt på græsset. Evt. Pynt som er placeret på græsset vil blive fjernet ved græsslåning.

6. Græstuen må ikke fjernes


Alm. grave

6. Der må højest anbringes 1 monument på gravstedet. Monumentet må ikke overstige følgende mål: Højde: 100 cm, Bredde: 60 cm, Dybde: 20 cm.

7. Der må ikke anbringes plastikblomster og anden udsmykning af plastik på gravstedet.

8. Der må ikke sættes kantsten eller opføres konstruktioner af sten eller murværk.


Vejle den 8. februar 2002

KIRKEGÅRDSBESTYRELSEN i VEJLE

 

Vedtægter muslimsk afd.1 : Arabisk-Afgansk-Somalisk-Bosnisk

Hent: Vedtægter: Arabisk-Afghansk-Somalisk-Bosnisk...

 

vidste du?

– at Søndre Kirkegård blev anlagt i 1941 med en begravelse af fhv. borgmester F. Poulsens hustru?

historie

Om Vejles kirker og kirkegårdes tilblivelse, arkitektoniske detaljer og meget mere.

Læs mere her...