Gamle Kirkegård

Vedtægter for begravelsestyper

Beliggende mellem Jernbanegade og Langelinie.
Hovedindgang fra Jacob Gades Stræde
 


Gamle Kirkegård.


Oversigt over gravsteder

Download som PDF-fil...

 • Kistegrav i 5 kvarter.
  Kistegrav i 5 kvarter.
 • Urnegravsteder: Række A.
  Urnegravsteder: Række A.
 • Monument for de faldne soldater i 1864.
  Monument for de faldne soldater i 1864.
 • Gamle Kirkegård.
  Gamle Kirkegård.
 • 130 år gammel bøg.
  130 år gammel bøg.
 • 8 kv urner med fælles beplantning.
  8 kv urner med fælles beplantning.
 • 8 kv urner med fælles beplantning.
  8 kv urner med fælles beplantning.
 • Specialklippede lærketræer.
  Specialklippede lærketræer.
 • Specialklippede lærketræer.
  Specialklippede lærketræer.

Byens ældste og mindste kirkegård. Anlagt i 1825.
Her findes flere historiske mindesmærker fra krigene 1848-50 og 1864 samt monumenter over fremtrædende Vejleborgere.

Med sin beliggenhed udgør kirkegården et bevaringsværdigt grønt åndehul, og landsby-kirkegårdspræget er med til at give Gamle Kirkegård en særstilling blandt danske købstadskirkegårde.
Ved kirkegårdens nordside ligger Vor Frelsers Kirke.

Den store gamle hængebøg er IKKE ved at blive fældet. Den har svagheder, som vi holder øje med, men så længe den kan stå der forsvarligt, skal den ikke fjernes. Artikel i Vejle Amts Folkeblad 26.11.2023 giver et andet indtryk, men det må være for journalistens regning.

 

10.kvt.

Gravstederne sælges som dobbelt og enkelte gravsteder.
Der må kun sættes buketter.
Der pyntes med gran rundt om gravsten.
Gravstenens mål 0,72 m X 0.52 m.
Vedligeholdesfri bogstaver.
 

Urnehave  8 kvarter UH. Urnehave med plade og beplantning

Dette område indeholder urnegrave, der henligger i et samlet græsareal uden adskillelse og benævnes:
Urnegravsteder med plade og beplantning.

Fællesbeplantningen består af takspur og rødtjørn

Pladerne: Udføres i granit med indhuggede bogstaver.

Monumentet skal have målene: Bredde 60 cm x højde: 40 cm x dybde: 15 cm.
Pladerne nedlægges let skrånende.

Buketter: anbringes i en vase bag ved monumentet.

Indkøb og vedligeholdelse: Urnefællesgrave m/plade og beplantning indkøbes for normal fredningsperiode på 10 år, og prisen er den samme som den til enhver tid gældende for et urnegravsted til 2 urner.

Udover jordlejen betales et vedligeholdelsesbeløb gældende for hele perioden.
Vedligeholdelsen omfatter græsslåning, afstikning af kanter omkring pladen, samt fjernelse af evt. visne blomster og tilplantning med årstidens blomster:

 • Stedmoder
 • Isbegonier
 • Granroset til jul

Foran pladen plantes årstidens blomster.

Fornyelse: Urnegravsted med plade og beplantning kan fornyes efter gældende regler.

 

Urnerækker i 8 kv

Størrelse: Gravstedernes størrelse er ca. 1 kvm.

Antal urner: Heri Kan nedsættes 2 urner.

Gravstedets indretning og anlæg: Kirkegården eller kunden sørger for anlæg og tilplantning af gravstedet. 

Hæk: Gravstedet afgrænses af hække, som vedligeholdes af kirkegården.

Monumentets højeste mål: Højde: 35 cm og bredde: 45 cm.

Monumentets placering på gravstedet: Halvt liggende midt på gravstedet, rykket tilbage mod baghækken.

Indskrift udføres enten som indhuggede bogstaver i stenen, eller som påsatte bronzebogstaver.
 

Der kan kun anbringes ét monument på gravstedet.

Fornyelse:
Gravstedet kan fornyes efter gældende regler og priser.

 

Den anonyme fællesplæne

Urnefællesgravene er udlagt som græsplæne, der vedligeholdes af kirkegården.

Urnenedsætning: Urner nedsættes i almindelig dybde, efter en plan, ukendt af de pårørende.

Blomster: Der må ikke udlægges blomster, kranse eller udsmykning af nogen art på græssetplænen.

Blomster, buketter, sammenplantninger og lignende anbringes ved fælles monumentet eller en ad blomsterpladsern.

Fornyelse: Fredningstiden er 10 år, og de enkelte gravsteder kan ikke fornyes udover denne periode.

Pårørende: Ved urnenedsættelsen kan pårørende deltage med mindre afdøde har modsat sig dette.

 

Den anonyme fællesgrav ”Englen”

Begravelsesformer:

Urne- og kistefællesgraven er udlagt som et gravsted for anonyme urner og kister.

Urner og kister nedsættes efter en plan som er ukendt af de pårørende.

Fredningstiden er 10 år for urner og 20 år for kister, og den kan ikke fornyes udover denne periode.

Nedsættelsen: Ved urne- og kistenedsættelsen kan pårørende deltage med mindre afdøde har modsat sig dette.

Tilgængelighed: Gravpladsen er tilgængelig fra offentlig vej med fast belægning og et system af stier med komprimeret løs belægning. Gravpladsen er anlagt på et areal omgivet af klippet græs.

Gravpladsens udformning:

Pladsen er indrammet af en lav takshæk med en bund af ral og er udsmykket med blomstrende buske omkring et kors og et hjerte af brosten i midten af gravpladsen. I midten af korset og hjertet er placeret et bronzemonument som forestiller en engel udført af kunstneren Henrik Busk Andersen.

I 2 af gravpladsens hjørner er anbragt en bænk.

Anbringelse af minde genstande:

Mindegenstande som blomsterbuketter, potteplanter, sammenplantninger, lys, personlige minder og lignende anbringes omkring fællesmonumentet.

Gravstedets vedligeholdelse:

Ansvaret for vedligeholdelsen af gravpladsen påhviler Vejle kirkegårde. Vedligeholdelsen omfatter klipning af hæk, stikning af græskanter omkring hækken, fjernelse af visne blomster og blade og udgåede lys mv. samt renholdelse af bedene og belægningen.

Erhvervelse af gravstedet:

Til leje af gravstedet hører betaling for obligatorisk vedligeholdelse i henhold til prisoversigten.

 

Urnefællesplænen:

Urnefællesplænen er et sammenhængende græsareal, med liggende monumenter i niveau med terrænet. Græsset holdes klippet kortest muligt.

Tilgængelighed:

Plænen er tilgængelig fra offentlig vej med fast belægning og et system af stier med komprimeret løs belægning.

Indretning:

Plænen har solitære træer, vandposter, affaldsbeholdere og blomsterpladser.

Gravstedets udformning:

Gravstedet er lig monumentets overflade areal, hvorunder der er plads til 2 urner. Monumentet (stenpladen) skal udføres i granit med indhuggede bogstaver. Mål: Længde: 60 cm x bredde 40 cm x højde 8 cm.

Gravstedets udsmykning:

1 april – 31 oktober: Der må anbringes en buket i vasen ovenfor monumentet eller placeres en blomsterdekoration på monumentet. I alt 1 stk. udsmykning.

1 november – 31 marts: Der må anbringes to kranse på monumentet.

Der må ikke plantes i plænen omkring pladen. Vasen benyttes kun til buketter.

Gravstedets vedligeholdelse:

Ansvaret for vedligeholdelsen af monumentet påhviler ejeren. 

Ansvaret for vedligeholdelsen af urnefællesplænen påhviler Vejle kirkegårde. Vedligeholdelsen omfatter græsslåning efter behov (ca. 1 gang pr. uge), stikning af græskanter omkring- og tilpasning af monumentet i forhold til det omgivende terræn (ca. hver andet år) samt fjernelse af vissent udsmykning i forbindelse med græsslåningen. Udsmykning som vurderes at falde udenfor det tilladte anbringes på blomsterpladserne

Erhvervelse af gravstedet:

Til leje af gravstedet hører betaling for obligatorisk vedligeholdelse. (se prisoversigt på anden side)

Fornyelse: 

Urnegravsteder m. plade kan fornyes med 5 - 10 år ad gangen.

 

Gravstedstyper på kirkegården

 • Kistegravsted med én eller flere pladser.
 • Urnegravsted med én eller flere pladser.

vidste du?

Aktuelt på kirkegårdene

Sommeren er over os, og der er plantet sommerblomster på kirkegården.

I den kommende periode holder vores medarbejde deres velfortjente ferie, men vi forsøger på bedste vis at holdte trit med ukrudt osv.

På Nordre og Søndre Kirkegårde kan man lige nu se områder, tilsået med markblomster, der nu begynder at blomste smukt. Hvor der er skiltet med det, må man plukke en buket.