I forbindelse med opbevaring af kister hos Vejle Kirker og Kirkegårde, kan I her se den gældende vejledning for bedemænd.

Opstår der tvivl og spørgsmål i relation til denne vejledning, hører vi gerne fra jer på telefon 7582 1144 i kontorets åbningstid eller på mail vkg@vejle-kirkegaarde.dk

Vejledning til bedemænd om regler og praksis for indlevering af kister til opbevaring hos Vejle Kirker og Kirkegårde.

 

 1. Bekendtgørelse nr. 593 af 1. december 1975 om begravelse og ligbrænding indeholder bestemmelser, som er grundlag for denne vejledning.
   
 2. Er der behov for at gå ud over den normale frist for begravelse eller kremering, som er 8. dagen regnet fra dødsfaldet, har Kirkegårdsbestyrelsen for Vejle Kirker og Kirkegårde en stående dispensation fra embedslægen til om nødvendigt at have kister på køl i 14 dage fra dødsdagen at regne.
  Dispensationen er baseret på hidtidig praksis og foregår i fælles forståelse og tillid til, at kisterne opbevares under +4 grader i dertil indrettede kølerum.
  Derfor skal der ikke søges om dispensation, hvis det er nødvendigt at gå ud over den normale frist, dog under forudsætning af, at begravelse eller kremering sker senest på 14. dagen regnet fra dødsfaldet.

   
 3. Det er Kirkegårdsbestyrelsen, repræsenteret af kirkegårdsadministrationen, der i følge loven kan og skal søge skriftligt om dispensation, såfremt de 14 dage forventes overskredet.
  Dispensationen søges, når Vejle Kirker og Kirkegårde bliver bekendt med, at en kiste ikke kan begraves eller kremeres senest 14 dage efter dødsfaldet.
  Det sker i samarbejde med bedemanden samt øvrige instanser på området.
   
 4. Hver enkelt ansøgning om udsættelse af højtideligheder og begravelser eller kremeringer ved Styrelsen for Patienssikkerhed beror på en konkret vurdering, hvorfor styrelsen i konkrete sager kan afvige fra praksis.
   
 5. For en ordens skyld præciserer vi, at:
  1. Det er jf. punkt 2 begravelsen eller kremeringen, der skal være sket senest på 14. dagen, og ikke som tidligere antaget højtideligheden.
  2. Bedemanden kan ikke søge om dispensation jf. punkt 3, selvom det tidligere er forekommet efter aftale med Vejle Kirker og Kirkegårde.

   Dette er en følge af lovgivningen

 

vidste du?

VEDTÆGTER FOR  KIRKEGÅRDSBESTYRELSEN § 1.Vejle Kirkegårde, der består af Gamle Kirkegård, Østre Kirkegård, Søndre Kirkegård og  Nordre Kirkegård, ejes af fire sogne: Sct. Nicolai Sogn, Vor Frelsers Sogn, Sct. Johannes  Sogn og Vejle Nørremarks Sogn jfr. § 1 stk. 4 i bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug  af folkekirkens kirker m.m.(LBK nr. 6 af 03/01/2007)§ 2.

Vejle Kirker og Kirkegårde - marts 2024

Vi har fået byggetilladelse til en ny gartnerbygning, som bliver opført i 2024. 

Nedrivningen er den gamle bygning er startet medio marts.

I byggeperioden har vi to midlertidige mandskabsmoduler bag administrationsbygningen.