Østre Kirkegård

Østre Kirkegård er omgivet af gaderne: Langelinie, Ørstedsgade, Østerbrogade og Rødkildevej med hovedindgang fra Langelinie.
 

Østre Kirkegård blev taget i brug den 2 november 1871 som assistenskirkegård for Gamle Kirkegård.

På Kirkegården findes flere store familiegravsteder tilhørende byens gamle slægter og fremtrædende personer.
Kirkegården er udvidet i 1895-1896 og 1905-1906.

Gravstedstyper på Østre Kirkegård

 • Kistegravsted med én eller flere pladser.
 • Urnegravsted med én eller flere pladser.
 • Urnefælles med sten og beplantning.
 • Urnefællesgrave (anonym fællesgrav).


Kort over gravsteder

Download som PDF-fil...

 

 

 • Østre kapel
  Østre kapel.
 • Kvarter 0: Urnefællesplæne.
  Kvarter 0: Urnefællesplæne.
 • Kvarter P: Urnegravsteder.
  Kvarter P: Urnegravsteder.
 • Lindeallé.
  Lindeallé.
 • Østre Kirkegård.
  Østre Kirkegård.
 • Østre Kirkegård.
  Østre Kirkegård.
 • Østre Kirkegård 2012.
  Østre Kirkegård 2012.
 • Østre Kirkegård.
  Østre Kirkegård.
 • Østre Kapel.
  Østre Kapel.
 • Østre Kapels hoved indgang
  Allé op til Østre Kapel.
 • Østre Kapel.
  Østre Kapel.

Særlige bestemmelser for Urnehaver og Urnefællesgrave

Urnehave (M. kvarter)

Gravstedernes størrelse er ca. 1 m2.

Antal urner: Heri kan nedsættes 2 urner.

Anlægning: Kan fortages individuelt efter ønske, idet der dog må tages hensyn til gravstedets størrelse.

Hæk: Gravstedet afgrænses af hække, som helt vedligeholdes af kirkegården.

Monument: Ønskes monument anbragt på gravstedet, må det ske efter følgende retningslinjer:

Størrelse: Må højst være 35 cm. Høj og 45 cm bred.

Anbringes: Halvt liggende på midt på gravstedet og rykket tilbage mod baghæk.

Indskrift: Skal i alle tilfælde udføres enten som indhuggede bogstaver i stenen, eller som påsatte bronzebogstaver.

Der kan kun anbringes ét monument på gravstedet.

Fornyelse: Gravstedet kan fornyes efter gældende regler og priser.
 

P. kvarter

Urnegravsteder etableret imellem de resterende kistegravsteder i dette kvarter.

Antal urner: Der kan nedsættes 2 urner i hvert gravsted.

Anlægning: Beplantning omkring stenen kan fortages efter eget ønske.
Bag gravstedet planter kirkegården en uklippet baghæk.

Hæk: Der bliver en let adskillelse mellem urnegravstederne, og denne adskillelse og baghækken bliver helt vedligeholdt af kirkegården.

Monument: Ønskes monument anbragt på gravstedet, må det ske efter følgende retningslinjer:

Størrelse: Må højst være 35 cm. Høj og 45 cm. Bred.

Anbringes: Halvt liggende på midt på gravstedet og rykket tilbage mod baghæk.

Indskrift: Skal i alle tilfælde udføres enten som indhuggede bogstaver i stenen, eller som påsatte bronzebogstaver.
Der kan kun anbringes ét monument på gravstedet.

Fornyelse: Gravstedet kan fornyes efter gældende regler og priser.

 

Urnehave UH. Urnehave med plade og beplantning

Dette område indeholder urnegrave, der henligger i et samlet græsareal uden adskillelse og benævnes: Urnegravsteder med plade og beplantning.

Det er begravelsesarealets kendetegn at beplantningen er ensartet. Beplantningen er en fællesbeplantning bestående af takspur og paradisæbletræer.

Monumenterne: Skal være af granit med indhuggede bogstaver med målene: Bredde 60 cm x højde: 40 cm x dybde: 15 cm. og placeres op ad takspuren i en  let tilbage skrånende stilling.

Buketter: anbringes i en vase bag ved monumentet.

Indkøb og vedligeholdelse: Urnefællesgrave m/plade og beplantning indkøbes for normal fredningsperiode på 10 år, og prisen er den samme som den til enhver tid gældende for et urnegravsted til 2 urner.

Udover jordlejen betales et vedligeholdelsesbeløb gældende for hele perioden.

Vedligeholdelsen omfatter græsslåning, afstikning af kanter omkring pladen, samt fjernelse af evt. visne blomster og tilplantning med årstidens blomster foran pladen.

Årstidens blomster:

 • Stedmoder
 • Isbegonier
 • Efterårs lyng
 • Granroset til jul

Fornyelse: Urnegravsted med plade og beplantning kan fornyes efter gældende regler.

 

Urnefællesgrave

Er anlagt som græsareal, der helt vedligeholdes af kirkegårde.

Nedsætning: Urner nedsættes i enkelt dybde, efter en særlig udarbejdet plan, ukendt af de pårørende.

Blomster: Der må ikke på græsfladen lægges blomster, kranse eller udsmykning af nogen art, sker dette vil det anbragte blive fjernet.
Blomster og lignende kan lægges på den dertil anlagte plads.

Fornyelse: Udover fredningstiden på 10 år, kan de enkelte gravsteder ikke fornyes.

Pårørende: Ved urnenedsættelse i disse gravsteder kan pårørende ikke deltage.

 

 

vidste du?

historie

Om Vejles kirker og kirkegårdes tilblivelse, arkitektoniske detaljer og meget mere.

Læs mere her...