Søndre Kirkegård

Vedtægter for begravelsestyper

Beliggende mellem Koldingvej og Søndermarksvej.
Indkørsel fra Søndermarksvej.
Adgang for gående fra Koldingvej
 

Byens yngste kirkegård. Indviet i 1941. Beliggende op til Søndermarksskoven. Store dele af kirkegården kan besøges af gangbesværede med bil, dog kun i arbejdstiden.
På kirkegården ligger Søndermarkskirken.
 

Gravstedstyper på kirkegården

 • Kistegravsted med én eller flere pladser.
 • Kistefællesgrav med én eller flere pladser.
 • Urnegravsted med én eller flere pladser.
 • Urnegravsted med plads til to urner.
 • Urnefællesgrav uden navne.

 

Særlige bestemmelser for Urnehaver og Urnefællesgrave

Urnehaven, gravstedsnumre fra 1-43 og 108-12

Disse gravsteder er ca. 1,5 m2

Antal urner: Heri kan nedsættes 3 urner i enkelt dybde, eller 6 urner, hvis man også benytter dobbelt dybde.

Hæk: Hækken der adskiller de enkelte grave, samt buskettet af stedsegrønne planter som danner baggrund, plantes og vedligeholdes af kirkegården.

Anlæg: Anlæg og beplantning kan udføres efter gravstedslejerens ønske, men skal være af ganske lav art.

Monument: Hvis monument ønskes anbragt på gravstedet, gælder det, at udførelsen må være i enhver stensort – undtagen hvidt marmor eller poleret granit.
Siderne skal være glat-eller spidshugget, og overfladen kan være retvinklet, eller udføres som en 2 cm. Vinkelkant. Størrelse: skal være 55x42x15 cm.
Anbringelse: Opretstående på en 15 cm. Høj sokkel, følgende den af kirkegården afsat monumentlinie.

Indskrift: Skal udføres af indhuggede bogstaver, eller påsatte bronzebogstaver. Indhuggede bogstaver skal stå umalede eller sortmalede.
Der kan indhugges eller påsættes et kors eller lignende motiv, hvis dog ikke må overstige bronzebogstavernes.
Al anden udsmykning på eller ved monumentet er ikke tilladt.

Fornyelse: Efter sædvanlige retningslinier.


Urnehaven, ”Rosengravsted” fra nr. 44-107 og 127-157

Disse gravsteder er ca. 1,25 m2

Antal urner: Heri nedsættes 2 urner i enkelt dybde, eller 4 urner, hvis man benytter dobbelt dybde.

Beplantning og vedligeholdelse: Gravstederne er pålagt obligatorisk renholdelse og grandækning efter takst 2.

Udover den af kirkegården udført af ensartede beplantning af gravsteder og rabatter, må der ikke foretages nogen form for udsmykning.
Der er forbindelse med gravstenen anbragt et kræmmerhus, hvori buketter kan anbringes.
En evt. vinterdekoration kan anbringes på selve gravstenen. Plantning af hæk eller anden form for afgrænsning mellem de enkelte grave er ikke tilladt.

Monument: Hvis monument ønskes anbragt på gravstedet, gælder det, at udførelsen må være i enhver stensort – undtaget hvidt marmor eller poleret granit.
Siderne skal være glat-eller spidshugget, og overfladen kan være retvinklet, eller udføres som en 2 cm. Vinkelkant. Størrelse: skal være 55x42x15 cm.
Anbringelse: Som liggesten, følgende den afsatte monumentlinie.
Indskrift: Skal udføres af indhuggede bogstaver, eller påsatte bronzebogstaver. Indhuggede bogstaver skal stå umalede eller sortmalede.
Der kan indhugges eller påsættes et kors eller lignende motiv, hvis godstykkelse dog ikke må overstige bronzebogstavernes.
Al anden udsmykning på eller ved monumentet er ikke tilladt.

Fornyelse: 5 år ad gangen


Kort over gravsteder

Download som PDF-fil...

 • Søndermarkskirken.
  Søndermarkskirken.
 • Urnefælles.
  Urnefælles.
 • Rosenhaven.
  Rosenhaven.
 • Urne have 1.
  Urne have 1.
 • Urnehave 2.
  Urnehave 2.
 • Urnehave 3: Fællesplade og beplantning.
  Urnehave 3: Fællesplade og beplantning.
 • Urnefælles 1.
  Urnefælles 1.
 • Fælles kistegravplads.
  Fælles kistegravplads.
 • Blomstereng fællesplæne.
  Blomstereng fællesplæne.
 • SØ.
  SØ.
 • Sydvest.
  Sydvest.
 • S.
  S.
 • Søndermarkskirken.
  Søndermarkskirken.
 • Rosenhaven.
  Rosenhaven.
 • U3.
  U3.
 • U2.
  U2.
 • Ø.
  Ø.
 • Englen.
  Englen.
 • C2.
  C2.
 • D1 og C2.
  D1 og C2.
 • N.
  N.
 • R.
  R.
 • NN.
  NN.
 • Rosenhaven.
  Rosenhaven.

Urnehave 1

Disse gravsteder er ca. 1 m2

Antal urner: Heri nedsættes 2 urner i enkelt dybde.

Anlægning: Kan fortages individuelt efter ønske, dog må der tages hensyn til gravstedets størrelse.

Hæk: Gravstedet afgrænses af hække, som helt vedligeholdes af kirkegården.

Monument: Ønsker man monument anbragt på gravstedet, må det ske efter følgende retningslinier:

Størrelse: højst 55x42x15 cm. Anbringelse: A-rækken anbringes på en 15 cm. Høj sokkel. På alle øvrige gravsteder i urnehave 1 anbringes stenen som liggesten.

Indskrift: Skal udføres af indhuggede bogstaver, eller påsatte bronzebogstaver. Indhuggede bogstaver skal stå umalede eller sortmalede.
Der kan indhugges eller påsættes et kors eller lignende motiv, hvis godstykkelse dog ikke må overstige bronzebogstavernes.

Stensort: Monumentet kan være i enhver stensort undtaget hvidt marmor eller poleret granit.
Siderne skal være glat - eller spidshugget, og overfladen skal være retvinklet eller som en 2 cm. Vinkelkant. Der kan kun anbringes ét monument på gravstedet.

Fornyelse: Gravstedet kan fornyes efter gældende regler og priser.
 

Urnehave 2

Disse gravsteder er ca. 1 m2

Antal urner: Heri nedsættes 2 urner i enkelt dybde.

Anlægning: Kan fortages individuelt efter ønske, dog må der tages hensyn til gravstedets størrelse.

Hæk: Gravstedet afgrænses af hække, som helt vedligeholdes af kirkegården.

Monument: Ønsker man monument anbragt på gravstedet, må det ske efter følgende retningslinier:

Størrelse: højst 35 cm. Høj og 45 cm. Bred.

Anbringes: Halvt liggende på gravstedet – og rykket tilbage mod baghækken.

Indskrift: Skal i alle tilfælde udføres enten som indhugne bogstaver i stenen, eller som påsatte bronzebogstaver. Der kan kun anbringes ét monument på gravstedet.

Fornyelse: Gravstedet kan fornyes efter gældende regler og priser.


Urnehave 3

Dette område indeholder urnegrave, der henligger i et samlet græsareal uden adskillelse og benævnes:
Urnegravsteder med plade og beplantning.

Pladerne: Udføres i granit med indhuggede bogstaver. Størrelse: 60x40x15 cm.
Pladerne nedlægges let skrånende.

Buketter: Kan evt. anbringes i kræmmerhus bag pladens øverste højre hjørne, ikke på pladen, aldrig på græsset.

Indkøb og vedligeholdelse: Urnefællesgrave m/plade og beplantning indkøbes for normal fredningsperiode på 10 år, og prisen er den samme som den til enhver tid gældende for et urnegravsted til 2 urner.
Udover jordlejen betales et vedligeholdelsesbeløb gældende for hele perioden.
Vedligeholdelsen omfatter græsslåning, afstikning af kanter omkring pladen, samt fjernelse af evt. visne blomster. Med i vedligeholdelsesbeløbet er også beplantningen, som efter årstiden består af:

 • Stedmoder
 • Isbegonier
 • Granroset til jul

Beplantningen foretages omkring det øverste venstre hjørne af pladen.

Fornyelse: Urnegravsted med plade og beplantning kan fornyes på sædvanlig vis.


Urnefællesgrave

Er udlagt som græsplæne, der helt vedligeholdes af kirkegården.

Nedsætning: Urner nedsættes i enkelt dybde, efter en særlig udarbejdet plan, ukendt af de pårørende.

Blomster: Der må ikke på græsfladen udlægges blomster, kranse eller udsmykning af nogen art. Sker dette vil det anbragte blive fjernet.
Blomster og lignende kan lægges på den stenbefæstede rabat, som er anlagt med dette for øje.

Fornyelse: Fredningstiden er 10 år, og de enkelte gravsteder kan ikke fornyes udover denne periode.

Pårørende: Ved urnenedsættelsen i disse gravsteder kan pårørende ikke deltage.
 

Gravstedstyper

KISTEGRAVSTED med én eller flere pladser.
Gravsted med hæk og beplantning. Der kan opsættes gravsten. Beliggende ud til gange.

BARNEGRAVSTED
Enkeltgravsted til børn under 2 år. Anlagt i rækker med lav hæk og beplantning. Gravsten kan opsættes.

KISTEFÆLLESGRAV med én eller flere pladser.
Anlagt i græsplæne uden adskillelse mellem gravstederne. På hver grav nedlægges en upoleret plade indhugget skrift.

KISTEFÆLLESGRAV uden navne.
Beliggende i græsplæne. Pårørende kan deltage ved kistenedsættelsen. Der er i gravstedsafsnittet anlagt en plads til anbringelse af blomster.

URNER kan nedsættes i alle gravsteder.

URNEGRAVSTED med én eller flere pladser.
Gravsted med lav hæk og beplantning. Der må kun anbringes én sten eller plade på gravstedet.

URNEGRAVSTED med plads til to urner.
Anlagt i græsplæne uden adskillelse mellem gravstederne. På graven nedlægges en plade og anlægges et blomsterbed.

URNEFÆLLESGRAV med plade.
Beliggende i græsplæne uden adskillelse mellem gravstederne. Der er i hvert gravsted plads til to urner.

URNEFÆLLESGRAV uden navne.
Beliggende i græsplæne. Pårørende kan deltage ved urnenedsættelsen. Der er i gravstedsafsnittet anlagt en plads til anbringelse af blomster.
 

FREDNINGSTID

FOR KISTEGRAVSTEDER. 20 år, dog 10 år for børn under 2år

FOR URNEGRAVSTEDER: 10 år
Inden for fredningstiden kan kister og urner normalt ikke flyttes.
Brugsretten til gravstederne købes og kan fornyes

Dødsfald: Anmeldes til sognepræsten/kordegnen i det sogn, hvor afdøde havde bopæl, gerne af de pårørende personligt.
Uanset hvilken begravelsesform eller gravstedstype der vælges, kan begravelsen foregå fra afdødes egen sognekirke. Aftale derom træffes med kordegn eller præst, hvis medvirken ønskes ved begravelse.

Gravsted: Gravsteds udvælgelse sker ved henvendelse til kirkegårdenes administrations kontor: Havelodden 4, 7100 Vejle.  tlf. 75 82 11 44

Vedligeholdelse: Et gravsted kan vedligeholdes helt eller delvist af afdødes pårørende.
Ønsker man ikke selv at vedligeholde gravstedet, kan der til enhver tid træffes aftale med Vejle kirkegårdes administrations kontor om vedligeholdelse.
Fællesgrave vedligeholdes af kirkegårdens personale. 

vidste du?

VEDTÆGTER FOR  KIRKEGÅRDSBESTYRELSEN § 1.Vejle Kirkegårde, der består af Gamle Kirkegård, Østre Kirkegård, Søndre Kirkegård og  Nordre Kirkegård, ejes af fire sogne: Sct. Nicolai Sogn, Vor Frelsers Sogn, Sct. Johannes  Sogn og Vejle Nørremarks Sogn jfr. § 1 stk. 4 i bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug  af folkekirkens kirker m.m.(LBK nr. 6 af 03/01/2007)§ 2.

historie

Om Vejles kirker og kirkegårdes tilblivelse, arkitektoniske detaljer og meget mere.

Læs mere her...