Komplet kalender over fremtidige arrangementer

Datosorter stigende Titel
Onsdag, 16. december 2020 - 16:30 Kirkegårdsbestyrelsesmøde Konstitueringsmøde
Torsdag, 26. november 2020 - 19:00 Kirkegårdsbestyrelsesmøde+personale
Torsdag, 12. november 2020 - 16:00 Kirkegårdsbestyrelsesmøde
Onsdag, 7. oktober 2020 - 16:30 Kirkegårdsbestyrelsesmøde

Coronavirus/covid-19

Opdateret den 15 juni 2020. Skovkapellets store og lille sal kan benyttes med op til 24 deltagere efter forudgående aftale med  kirkegårdskontoret tlf 75 82 11 44. i åbningstiden mellem kl.10:00 - 14:00. Såfremt højtideligheden fortsætter på kirkegården til en urnenedsættelser eller en begravelse kan resten af følget, udover de 24 deltagere, slutte sig til begravelsen/urnenedsættelsen. Der er ingen begrænsninger i deltagerantallet på kirkegården, men gældende regler fra sundhedsmyndighederne om afstandskrav anbefales overholdt.