Blomstereng og græs

Der blev i foråret 2012 etableret en blomstereng på den nye fremtidige fællesgrav på Søndre Kirkegård, som bliver taget i brug i 2013. Området er beliggende i den vestlige ende af kirkegården, ved muren mellem Koldingvej og Kirkegården. Vil du vide mere så spørg Kirkegårdsassistent Bent Edvardsen tlf.29418695.

På andre af kirkegårdenes områder, er græsset længere end det plejer at være. Kirkegårdsbestyrelsen har besluttet at skære ned på omkostninger, til vedligeholdelse af græsarealerne i en periode, indtil arealerne er omlagt til mindre plejekrævende anlæg.

Arealerne med det længere græs tjener flere formål, da det udkonkurrerer plænemos og græsarealerne blomstrer og hermed tiltrækker insekter som har en vigtig rolle i naturens livscyklus.

 • Blomstereng på Søndre Kirkegård, Vejle
  Blomstereng Juni 2012. Søndre kgd
 • Sti i blomsterengen
  Blomstereng i nedgående sol
 • Bred græsrabat klippes 4 gange /år. Søndre kgd.
  Bred græsrabat klippes 4 gange/år. Søndre kgd
 • Græsrabatten mellem det høje græs og vejkassen holdes kortklippet. Søndre kgd
  Græsrabatten mellem vejkassen og det høje græs klippes ca. hver 14 dag. Søndre

vidste du?

– at bygningen i nordøstre hjørne på Østre Kirkegård blev opført 1960 efter tegning af arkitekterne C. og K. Hess-Petersen?

Aktuelt på kirkegårdene

Nu er foråret kommet med sol og varme.

Vi forsøger at holde trit med væksten hos græs og planter, som gror hurtigt nu - også ukrudtet.

Du kan kontakte os på kontoret eller tlf. 75 82 11 44, hvis du vil have et tilbud på, at vi passer dit gravsted.