Blomstereng og græs

Der blev i foråret 2012 etableret en blomstereng på den nye fremtidige fællesgrav på Søndre Kirkegård, som bliver taget i brug i 2013. Området er beliggende i den vestlige ende af kirkegården, ved muren mellem Koldingvej og Kirkegården. Vil du vide mere så spørg Kirkegårdsassistent Bent Edvardsen tlf.29418695.

På andre af kirkegårdenes områder, er græsset længere end det plejer at være. Kirkegårdsbestyrelsen har besluttet at skære ned på omkostninger, til vedligeholdelse af græsarealerne i en periode, indtil arealerne er omlagt til mindre plejekrævende anlæg.

Arealerne med det længere græs tjener flere formål, da det udkonkurrerer plænemos og græsarealerne blomstrer og hermed tiltrækker insekter som har en vigtig rolle i naturens livscyklus.

Blomstereng på Søndre Kirkegård, Vejle
Blomstereng Juni 2012. Søndre kgd
Sti i blomsterengen
Blomstereng i nedgående sol
Bred græsrabat klippes 4 gange /år. Søndre kgd.
Bred græsrabat klippes 4 gange/år. Søndre kgd
Græsrabatten mellem det høje græs og vejkassen holdes kortklippet. Søndre kgd
Græsrabatten mellem vejkassen og det høje græs klippes ca. hver 14 dag. Søndre

vidste du?

Skovkapellet og Østre Kapel 2018 - 2019

Skovkapellets store og lille sal kan benyttes efter aftale til højtideligheder og til fremvisninger og der kan frit benyttes klaver eller højtaler til afspilning af musik, spørg vores personale.

Østre kapel benyttes til kulturelle og kirkelige formål og kan lejes ud året rundt efter forudgående aftale med kirkegårdskontoret tlf 75 82 11 44. (10:00 - 14:00)