2 gartnere søges til Vejle Kirkegårde

Vejle, den 8 juni 2021.

Vi tager afsked med 2 dygtige medarbejdere som går på pension efter mange års tro tjeneste.

Og nu søger vi 2 gartnere til 2 fuldtidsstillinger på hver 37 timer pr. uge. Den ene med begyndelse den 1 juli - og den anden med begyndelse den 1 september 2021.
 

Vi kan tilbyde dig:

  • Et varieret udendørs arbejde med et betydeligt fokus på arbejdsmiljøet. 
  • Et erfarent gartnerteam og et godt arbejdsklima.
  • Gode muligheder for udvikling og indflydelse på din arbejdsplads.
  • Betalte pauser og fleksible arbejdstider.
  • Stabile arbejdsforhold.


Vi forventer:

  • At du har erfaring med gartner arbejde, har plantekendskab og interesse for kirkegårdskultur.
  • At du er en teamplayer med et godt overblik.
  • At du kan omgås kunder og pårørende venligt og respektfuldt. 
  • At du arbejder struktureret og engageret.


Krav:

  • At du har kørekort.


Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Lønnen udgør årligt for fuldtidsansatte gartnere i øvrig land 292.248,00 kr. (trin 1) og 300.998,00 kr. (trin 2) (1. februar 2021 niveau) For fuldtidsansatte gartneriarbejdere i øvrig land 254.542,00 kr. (trin 1) og 261.649,00 kr. (trin 2) (1. februar 2021 niveau). Beløb er eksklusiv pension og med mulighed for forhandling af funktions – og kvalifikationstillæg. 


For yderligere spørgsmål vedrørende stillingen kontaktes teamleder Kristian Skovbjerg på tlf.nr. 29 41 71 91 eller kirkegårdsleder Jens Zorn Thorsen tlf.nr. 29 41 86 91

Ansøgning med relevant dokumentation og CV sendes pr. mail til vkg@vejle-kirkegaarde.dk 

Ansøgningsfrist: Senest den 22 juni 2021 kl. 08:00. Samtaler afholdes i uge 25. Ansættelse til den 1 juli 2021.

Vejle Kirkegårde driver 5 bykirkegårde i Vejle og administrerer 4 sognes økonomi.
På de i alt 23 ha kirkegårdsareal, afholdes ca. 150 højtideligheder i Skovkapellet, 50 begravelser og ca. 350 urnenedsættelser årligt. 
Vi er i alt 21 glade og dedikerede ansatte gartner-, service og administrative medarbejdere med mange års erfaring i branchen.

Vejle Kirker og Kirkegårde

Stillingsopslaget kan downloades som en Word-fil her...

vidste du?

Coronavirus/covid-19 Skovkapellet /Begravelser

Opdateret den 18/8/2021 alle areal- og afstandskrav i folkekirken ophæves med virkning fra lørdag den 14. august 2021.