Ingen ledige stillinger for tiden

Vejle den 22. januar 2020

Gartner søges til Vejle Kirkegårde

I en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med 7 mdr. beskæftigelse i perioden 1 april – 31 oktober.

Vi kan tilbyde dig:

Et varieret udendørs arbejde med fokus på arbejdsmiljøet

Et erfarent gartnerteam og et godt arbejdsklima

Gode muligheder for udvikling og indflydelse på din arbejdsplads

Betalte pauser og fleksible arbejdstider

Mulighed for helårsbeskæftigelse på sigt.

Vi forventer:

At du har erfaring med gartner arbejde

At du er en teamplayer med et godt overblik.

At du kan omgås kunder og pårørende venligt og respektfuldt

At du arbejder struktureret og engageret

At du har kørekort

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til rammeaftale under 3F og kirkeministeriet samt OAO-S forhandlingsområde overenskomstansat. Den årlige løn udgør for gartnere uden uddannelse kr. 252.648 –

kr. 259.702 (1.10.2019-niveau inkl. reguleringer OK18) ekskl. pension. For gartnere med uddannelse

kr. 290.073 – kr. 298.758 (1.10.2019- niveau inkl. reguleringer OK18) ekskl. pension med mulighed for

forhandling af funktions – og kvalifikationstillæg

Spørgsmål vedrørende stillingen rettes til teamleder Kristian Skovbjerg mobilt. 29 41 71 91.

eller kirkegårdsleder Jens Zorn Thorsen mobilt. 29 41 86 91

Ansøgning med relevant dokumentation og CV sendes pr. mail til vkg@vejle-kirkegaarde.dk

Ansøgningsfrist: Senest den 14. februar 2020 kl 08:00. Samtaler afholdes i uge 8. Ansættelse til den 1 april 2020.

Vejle Kirkegårde www.vejle-kirkegaarde.dk driver fire bykirkegårde i Vejle og administrerer 4 sognes økonomi.

På de i alt 23 ha kirkegårdsareal, afholdes ca. 130 højtideligheder i Skovkapellet, 50 begravelser og ca. 350 urnenedsættelser årligt.

Vi er i alt 18 glade og dedikerede ansatte gartner-, service og administrative medarbejdere med mange års erfaring i branchen.

Vejle Kirker og Kirkegårde.

vidste du?

VEDTÆGTER FOR  KIRKEGÅRDSBESTYRELSEN § 1.Vejle Kirkegårde, der består af Gamle Kirkegård, Østre Kirkegård, Søndre Kirkegård og  Nordre Kirkegård, ejes af fire sogne: Sct. Nicolai Sogn, Vor Frelsers Sogn, Sct. Johannes  Sogn og Vejle Nørremarks Sogn jfr. § 1 stk. 4 i bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug  af folkekirkens kirker m.m.(LBK nr. 6 af 03/01/2007)§ 2.

Nye offentlige toiletter på Nordre Kirkegård

I løbet af kort tid åbnes et nyt offentligt toilet på Nordre kirkegård. Det afløser toiletterne i det lukkede Nordre kapel og som noget nyt åbnes en "kaffebar" i lokalet ved siden af det nye handicapvenlige toilet. Her kan købes kaffe og te i forskellige varianter med mobilpay.Toilettet på P.pladsen ved administrationsbygningen rummer samtidig mulighed for at vaske sig forud for en muslimsk begravelse.

Læs mere her...