Ingen ledige stillinger for tiden

Vejle den 22. januar 2020

Gartner søges til Vejle Kirkegårde

I en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med 7 mdr. beskæftigelse i perioden 1 april – 31 oktober.

Vi kan tilbyde dig:

Et varieret udendørs arbejde med fokus på arbejdsmiljøet

Et erfarent gartnerteam og et godt arbejdsklima

Gode muligheder for udvikling og indflydelse på din arbejdsplads

Betalte pauser og fleksible arbejdstider

Mulighed for helårsbeskæftigelse på sigt.

Vi forventer:

At du har erfaring med gartner arbejde

At du er en teamplayer med et godt overblik.

At du kan omgås kunder og pårørende venligt og respektfuldt

At du arbejder struktureret og engageret

At du har kørekort

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til rammeaftale under 3F og kirkeministeriet samt OAO-S forhandlingsområde overenskomstansat. Den årlige løn udgør for gartnere uden uddannelse kr. 252.648 –

kr. 259.702 (1.10.2019-niveau inkl. reguleringer OK18) ekskl. pension. For gartnere med uddannelse

kr. 290.073 – kr. 298.758 (1.10.2019- niveau inkl. reguleringer OK18) ekskl. pension med mulighed for

forhandling af funktions – og kvalifikationstillæg

Spørgsmål vedrørende stillingen rettes til teamleder Kristian Skovbjerg mobilt. 29 41 71 91.

eller kirkegårdsleder Jens Zorn Thorsen mobilt. 29 41 86 91

Ansøgning med relevant dokumentation og CV sendes pr. mail til vkg@vejle-kirkegaarde.dk

Ansøgningsfrist: Senest den 14. februar 2020 kl 08:00. Samtaler afholdes i uge 8. Ansættelse til den 1 april 2020.

Vejle Kirkegårde www.vejle-kirkegaarde.dk driver fire bykirkegårde i Vejle og administrerer 4 sognes økonomi.

På de i alt 23 ha kirkegårdsareal, afholdes ca. 130 højtideligheder i Skovkapellet, 50 begravelser og ca. 350 urnenedsættelser årligt.

Vi er i alt 18 glade og dedikerede ansatte gartner-, service og administrative medarbejdere med mange års erfaring i branchen.

Vejle Kirker og Kirkegårde.

vidste du?

– at Søndre Kirkegård blev anlagt i 1941 med en begravelse af fhv. borgmester F. Poulsens hustru?

Coronavirus/covid-19

Opdateret den 2 april 2020. Som følge af den skærpede situation tillades op til 12 deltagere i en højtidelighed i Skovkapellet. Ved urnenedsættelser og begravelser anbefales så få deltagere som muligt med en indbyrdes afstand på 2 meter. Og så vidt muligt udskydes til efter den 13 april 2020.

Skovkapellets store og lille sal kan fortsat benyttes efter forudgående aftale med  kirkegårdskontoret tlf 75 82 11 44. (10:00 - 14:00)