Leder til Vejle Kirker og Kirkegårde

 

 

 

Leder af

Vejle Kirker og Kirkegårde

Da vores leder er gået på pension, søger vi til daglig ledelse af Vejle Kirker og Kirkegårde en erfaren leder, der har stor fortrolighed med regnskaber og budgetlægning, og som har et godt kendskab til kirkegårdsdrift.

 

Stillingen som kirkegårdsleder af Vejle Kirker og Kirkegårde er ledig til besættelse snarest muligt og senest 1. maj 2022.

 

Har du lyst til et job, hvor du får ansvaret for byens fire store kirkegårde og for fire store bysognes regnskabsføring? Brænder du efter at stå i spidsen for en organisation, der yder kundeservice af høj kvalitet? Trives du med at få mennesker og samarbejde til at gro?

Så vil vi gerne se din ansøgning.

 

Vi tilbyder en attraktiv fuldtidsstilling med stor selvstændighed.

 

Her er dine vigtigste opgaver:

- Regnskabs- og budgetansvar

- Kvalitetssikring af serviceniveauet i organisationen

- Udvikling af økonomifunktionen og kirkegårdene i samarbejde med bestyrelsen

- Sekretær for bestyrelsen

- Personaleledelse

 

Her er et udpluk af dine øvrige opgaver:

- MUS-samtaler

- Indhentning af tilbud fra leverandører i samarbejde med teamlederne

- Kontraktstyring

- Udarbejdelse af begravelsesstatistikker

 

Vi forventer, at du

- er serviceminded

- er dygtig til at samarbejde

- har empati

- forstår at agere i en politisk ledet organisation

- har indsigt i menighedsråds og kirkers virke

- har forståelse for at kirkegårdene er kulturarv

 

Vejle Kirker og Kirkegårde har ansvaret for drift og udvikling af byens fire kirkegårde: Gamle Kirkegård, Østre Kirkegård, Nordre Kirkegård og Søndre Kirkegård. Desuden varetages driften af Skibet Kirkegård.

Vejle Kirker og Kirkegårde driver et fælles økonomikontor for de fire sogne i Vejle by: Sct. Nicolai Sogn, Vor Frelsers Sogn, Sct. Johannes Sogn og Nørremarkens Sogn.

Der er i alt ansat 21 medarbejdere på Vejle Kirker og Kirkegårde, som lederen har et overordnet ledelsesansvar for. Endvidere er der ansat to teamledere, som indgår i ledertemaet på Vejle Kirker og Kirkegårde.

Lederen refererer til bestyrelsen for Vejle Kirker og Kirkegårde, der udgøres af to personer fra hver af de fire sognes menighedsråd, hvoraf menighedsrådsformanden er født medlem.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Emil Tang, tlf. 2074 1401.

Desuden kan man gøre sig bekendt med organisationen på hjemmesiden vejle-kirkegaarde.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til 4942fortrolig@sogn.dk. Ansøgningsfristen er onsdag den 9. marts 2022 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11.

Ansøgere må forvente, at der vil blive indhentet referencer.

 

Stillingen som kirkegårdsleder er en tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 36, hvilket betyder en årlig løn på 525.723,- kr. aktuelt niveau og dertil et pensionsgivende tillæg på aktuelt 56.939,33 kr. årligt. Ansøgere der har en uddannelse som hortonom eller med tilsvarende uddannelse eller fagligt niveau, vil blive foretrukket.

 

Ansættelse sker ved Vejle Kirker og Kirkegårde beliggende Havelodden 4, 7100 Vejle med denne adresse som primært tjenestested. Ansættelsesområdet er Folkekirken.

 

Ansættelse sker i henhold til Kirkeministeriets cirkulære nr. 9815 28. oktober 2014 om tjenestemandsansatte kirkefunktionærer

vidste du?

VEDTÆGTER FOR  KIRKEGÅRDSBESTYRELSEN § 1.Vejle Kirkegårde, der består af Gamle Kirkegård, Østre Kirkegård, Søndre Kirkegård og  Nordre Kirkegård, ejes af fire sogne: Sct. Nicolai Sogn, Vor Frelsers Sogn, Sct. Johannes  Sogn og Vejle Nørremarks Sogn jfr. § 1 stk. 4 i bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug  af folkekirkens kirker m.m.(LBK nr. 6 af 03/01/2007)§ 2.

Coronavirus/covid-19 Skovkapellet /Begravelser

Opdateret den 17/1-2022

Areal- og afstandskrav i folkekirken er afskaffet, men der er krav om mundbind eller visir uanset deltagerantal.

Dette krav gælder til og med 31. januar 2022.