Østre Kirkegård
formede lærketræer
Fællesplæne med plade - Gamle kirkegård
Søndre Kirkegård
Søndre Kirkegård ny klippet hæk
Vue over Søndre Kirkegård
Gamle Kirkegård august 2013
Gamle kirkegård urnehave
Formandsmøde for formændende i de fire bysogne
02/11/2016 - 15:00
Kirkegårdsbestyrelsesmøde
02/11/2016 - 16:00
Kirkegårdsbestyrelsens afsluttende møde
29/11/2016 - 17:00
Personalemøde med Kirkegårdsbestyrelsen
29/11/2016 - 18:00

Skovkirkegård

Den 1 juli 2016 åbnede skovkirkegården på Nordre. Skovafdelingen ligger ovenfor indgangen gennem den hvide portal fra Horsensvej, i et område med fredskov. Der sættes kun urner ned og skoven skal forblive uberørt i øvrigt. Når fællesmonumentet er valgt senere i 2016, bliver det muligt at købe et "navneskilt" på monumentet, som samtidig er det sted der kan lægges blomster. Indtil videre fungerer det hvide kors som fællesmonument.

Regnvejret over kirkegårdene

Kirkegårdene i Vejle bliver også ramt af regnen. På Nordre kirkegård er der gravet render og nedlagt riste med afløb, på steder som fanger overfladevandet. Vi undgår herved at vandet flyder over Horsensvej og efterlader materialer fra belægningerne. Vi kan derimod ikke forhindre at nogle af kistegravene synker sammen. En grav skal derfor betrædes med forsigtighed efter et større regnskyl indtil det er reetableret.

 

skovkapellet på Nordre kirkegård lukker midlertidigt

Den 1 /10 – 1/12 2016

Østre Kapel genåbnes midlertidigt for højtideligheder.  Mandag til lørdag på følgende tidspunkter: . 10:00 og kl.: 14:00. Skovkapellets træværk males, vandafledningssystem og p-plads renoveres. Spørgsmål herom rettes til kirkegårdsadministrationen på tlf.: 75 82 11 44. Det er muligt under hele byggeperioden at afleverer kister til opbevaring på køl og frost.